M1 Polovnicka osveta
M2 Zoologia a biologia
M3 Starostlivost o zveri
M4 Lov zveri a polovnicke planovanie
M5 Polovnicka kynologia
M6 Pravne predpisy
M7 Polovnicke strelectvo